Persbericht

Eerste lokale Speeltuinbende met Samenspeelkist in Barneveld een feit

‘Speeltuinbende XL’ nieuw initiatief dat kinderen met en zonder handicap laat samenspelen

3 mei 2021

Het buitenspeelseizoen is voor kinderen met en zonder handicap goed van start gegaan in Barneveld. De Barneveldse Miranda Leeuwis heeft vandaag een eerste Samenspeeldag georganiseerd met de nieuwe Samenspeelkist vol inclusieve spelletjes. De Speeltuinbende XL is een nieuw initiatief binnen de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind dat zich naast het fysiek toegankelijk maken van speeltuinen, volledig focust op het verlagen van sociale drempels. Er is namelijk méér nodig dan het fysiek toegankelijk maken van speeltuinen om een inclusieve speelomgeving te creëren voor kinderen met een handicap, constateert het Gehandicapte Kind.

De stichting signaleert dat bij fysiek toegankelijke speeltuinen er toch een hoge drempel is om daadwerkelijk naar de speeltuin te gaan en met vriendjes te spelen. Kinderen met een handicap voelen zich vaak niet welkom in een speeltuin en worden bijvoorbeeld aangestaard. Dit resulteert erin dat ouders speeltuinen vermijden, kinderen met een beperking eenzaam blijven en geen vriendjes in de buurt kunnen maken. Om deze reden lanceert het Gehandicapte Kind met aanvang van het buitenspeelseizoen de Speeltuinbende XL om ouders en kinderen te helpen bij het wegnemen van de sociale en emotionele drempels voor samenspelen. Waarvan de eerste lokale Speeltuinbende gevestigd is in Barneveld. De VriendenLoterij vindt het belangrijk dat iedereen een gelijke kans krijgt om mee te doen en steunt het project daarom met een schenking van 495.000 euro. Dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij kan het initiatief van het Gehandicapte Kind nu van start gaan. Voor meer informatie: klik hier.

overhandiging eerste Samenspeelkist door Speeltuinbendeleider Cerunne Bouts (links) aan oprichtster lokale Speeltuinbende Barneveld Miranda Leeuwis (rechts) © Bertil van Beek
Foto: overhandiging eerste Samenspeelkist door Speeltuinbendeleider Cerunne Bouts (links) aan oprichtster lokale Speeltuinbende Barneveld Miranda Leeuwis (rechts) © Bertil van Beek

Eerste lokale Speeltuinbende in Barneveld

Vandaag heeft Miranda Leeuwis, moeder van een meervoudig gehandicapte dochter, de eerste Samenspeelkist ontvangen voor haar lokale Speeltuinbende in Barneveld: “Inclusief spelen betekent ook dat kinderen met beperking zich overal welkom voelen en dat zij naar vermogen mee mogen en kunnen doen. Dat zij in hun zijn geaccepteerd en als persoon erkend worden door buurtgenoten. Vandaag heb ik de eerste Samenspeelkist ontvangen die ons hierbij gaat helpen. Wij organiseren hier in Barneveld de eerste Samenspeeldag met deze doos vol spelletjes zoals een regenboog parachute met balletjes en een bowlingspel.

Leeuwis vervolgt: “Naast dat ik hoop dat meer gezinnen met kinderen met en zonder beperking zich aansluiten bij onze Speeltuinbende, hoop ik dat er ook op meer plekken in Nederland lokale Speeltuinbendes opgericht worden. Wij zijn met dit initiatief de oplossing om kinderen met en zonder beperking samen te leren spelen en creëren écht inclusieve speelplekken en volop speelplezier voor iedereen. En dat dit mogelijk is, hebben wij persoonlijk al mogen ervaren bij eerdere inclusieve speelactiviteiten, onder andere in samenwerking met JOS Scherpenzeel.

kinderen met en zonder handicap leren samenspelen dankzij Samenspeelkist vol inclusieve spelletjes

Kinderen pakken de samenspeelkist uit
Foto's: kinderen met en zonder handicap leren samenspelen dankzij Samenspeelkist vol inclusieve spelletjes ©Bertil van Beek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusieve speelcultuur

Speeltuinbendeleider Cerunne Bouts licht toe: “Gezinnen waarvan tenminste een kind een beperking heeft ervaren vaak een hoge sociale en emotionele drempel om naar een speeltuin te gaan. Zelfs als deze fysiek toegankelijk is met goede speeltoestellen. Het is van groot belang dat we nu ook aandacht gaan besteden aan het sociale aspect en kinderen met en zonder beperking leren samenspelen. Hiervoor bieden wij handvatten zoals het faciliteren van een Samenspeelkist vol met spelletjes, organiseren wij Samenspeelmiddagen en komt er een interactief online platform. Maar, dit kunnen wij niet alleen. Daarom roep ik gezinnen, speeltuinen en gemeentes op om zich aan te sluiten bij de Speeltuinbende. Zodat er straks in elke gemeente ten minste één inclusieve speelplek is waar kinderen met en zonder handicap kunnen samenspelen.

Over De Speeltuinbende (XL)

De Speeltuinbende is een bestaand project van het Gehandicapte Kind. De afgelopen 10 jaar hebben 550 gezinnen zich verbonden door speeltuinen in heel Nederland te controleren en te adviseren over hoe deze fysiek toegankelijk gemaakt kunnen worden. Vanaf vandaag is de Speeltuinbende uitgebreid met de XL-versie om de sociale speelcultuur te verbeteren door het introduceren van Samenspeelkisten en Samenspeelmiddagen. Met spelletjes voor de kinderen, maar ook workshops waarin ouders leren hoe ze samen spelen kunnen stimuleren in hun eigen buurt. De ambitie is dat er over drie jaar 100 lokale Speeltuinbendes zijn met in totaal 2.500 aangesloten gezinnen. Kinderen met en zonder handicap kunnen zich aansluiten bij een Speeltuinbende in de buurt en leren dan hoe zij samen kunnen spelen. Voor meer informatie: klik hier.

- Einde persbericht - 

Kinderen pakken de samenspeelkist uit

 Download hier

 

 

kinderen met en zonder handicap leren samenspelen dankzij Samenspeelkist vol inclusieve spelletjes

 

 Download hier

 

 Download hier

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie en beeldmateriaal of interviewverzoeken voor Cerunne Bouts (Projectleider en Speeltuinbendeleider) of een gezin dat aanwezig was tijdens de Samenspeeldag, kunt u contact opnemen met:
Smith Communicatie Contactpersonen:
Isabel Nikolov
T. 06-12914333
E. inikolov@smith-communicatie.nl

Over Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) is in Nederland de organisatie voor kinderen met een handicap. De stichting helpt hen te kunnen spelen, leren en sporten samen met leeftijdgenoten zonder beperking. Dat kan dankzij de steun van donateurs en vrijwilligers.

Over VriendenLoterij

De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij vrijwilligers in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn en geeft bekendheid aan hun werk. Het initiatief de Speeltuinbende XL kan dankzij een gift van de VriendenLoterij een grote stap vooruit maken en duizenden kinderen met een handicap helpen om vrienden te maken en samen te spelen. Na het project van drie jaar staat er een stevige basis.