Persbericht

In 2025 hoeft geen gehandicapt kind meer alleen te spelen

Jantje Beton en het Gehandicapte Kind maken 250 speelplekken toegankelijk in strijd tegen eenzaamheid.

Amsterdam, 3 februari 2021

Gehandicapte kinderen kampen tijdens de coronacrisis meer dan ooit met eenzaamheid, isolement en andere mentale problemen. Terwijl andere kinderen elkaar ontmoeten op speelplekken, zitten kinderen met een handicap eenzaam thuis. Speelplekken zijn meestal niet voor hen toegankelijk. Daar gaat nu verandering in komen. Jantje Beton en het Gehandicapte kind gaan in iedere gemeente een speelplek mogelijk maken voor kinderen met én zonder handicap. Daar kunnen zij elkaar ontmoeten en samen spelen. Dankzij een gift van 2 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij kan het SamenSpeelFonds nu een vliegende start maken met het ondersteunen van 250 toegankelijke speelplekken. Vanuit het fonds worden dit jaar al meerdere speelplekken geholpen om toegankelijk te worden.

Eenzaamheid onder kinderen

Tijdens de coronacrisis kampen kinderen meer dan ooit met eenzaamheid, isolement en andere mentale problemen. Dit geldt vooral voor kinderen met een handicap. Uit onderzoek blijkt dat 85% van de kinderen die speciaal onderwijs volgen géén vriendje in de buurt heeft. Want de meeste speelplekken zijn voor hen niet toegankelijk. Ze komen niet voorbij het toegangshek, de paden zijn voor hen niet begaanbaar, en veel speeltoestellen zijn voor hen ongeschikt. Ze voelen zich er vaak ook niet welkom doordat andere kinderen niet met hen willen spelen, want onbekend maakt onbemind. Dit gevoel van buitensluiting en eenzaamheid dragen zij de rest van hun leven met zich mee.

“Vlak bij ons huis zijn meerdere speeltuinen. Elke keer als ik met Jayden ga wandelen, probeer ik een route te bedenken om die speeltuinen te ontwijken. Omdat ik zie dat het hem verdriet doet dat hij niet mee kan doen.” - Samantha, moeder van Jayden (8)

In elke gemeente een samenspeelplek

In ca. 100 van de 352 gemeenten is een toegankelijke speelplek. Om ervoor te zorgen dat kinderen met een handicap over vijf jaar in alle gemeenten in Nederland kunnen meespelen, moet er in nog ruim 250 gemeenten een speelplek worden aangepast of gebouwd. Daarvoor is een bedrag van 15 miljoen euro nodig. De Nationale Postcode Loterij steunt dankzij haar deelnemers als eerste partner dit project met een gift van 2 miljoen euro. Daarmee kunnen al dit jaar de eerste speelplekken geholpen worden om toegankelijk te worden voor kinderen met een handicap. Voor het resterende bedrag zal het SamenSpeelFonds komende maanden steun vragen van andere fondsen en donateurs die samen spelen een warm hart toedragen.

“Dat ik in mijn rolstoel mee kon doen als kind heeft de basis gelegd voor de persoon die ik nu ben. Samenspelen speelde daarbij een cruciale rol. Het grote gevaar is dat kinderen met een beperking niet worden meegenomen in het ontwerp van speeltuinen en daardoor letterlijk en figuurlijk aan de kant staan.” - Rick Brink, ex-minister van Gehandicaptenzaken

Over het Samenspeelfonds

Speeltuinverenigingen en buurtinitiatieven die hun speelplek toegankelijk willen maken voor álle kinderen, kunnen een aanvraag indienen bij het SamenSpeelFonds. Dat kan naar verwachting vanaf september 2021. Geïnteresseerden die op de hoogte gehouden willen worden kunnen binnenkort alle informatie vinden op de website van Stichting het Gehandicapte Kind.

Over Jantje Beton

Jantje Beton zet zich ervoor in dat alle kinderen en jongeren in Nederland dagelijks kunnen spelen en bewegen, met speciale aandacht voor kinderen en jongeren in kwetsbare posities. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton.

Over Stichting het Gehandicapte Kind

Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) helpt kinderen met een handicap om te kunnen spelen, leren en sporten samen met leeftijdgenoten zonder beperking. Zodat ze vrienden kunnen maken en niet eenzaam hoeven zijn. Dat kan dankzij de steun van donateurs en vrijwilligers.

-EINDE PERSBERICHT-

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie, interviewverzoeken of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met
Het Gehandicapte Kind, Lindsey van Loon, T. 06-16423093 E. Lvanloon@nsgk.nl

Voor meer informatie over de schenkingen aan goede doelen door de Nationale Postcode Loterij: Renee
Oudenaarden T.06-12742004, renee.oudenaarden@postcodeloterij.nl