"Waarom zo’n ‘zielige’ spot?"

Interview met directeur Henk-Willem Laan.

We krijgen veel reacties op ons filmpje over Jayden. Daar zijn we blij mee; het laat zien dat het filmpje veel losmaakt. Vaak zijn het steunbetuigingen. Soms ook vertellen mensen ons hun eigen verhaal van buitensluiting en eenzaamheid. Maar we krijgen ook kritische vragen: We hebben toch goede zorg in Nederland? En waarom moet het spotje zo ‘zielig’, dat is toch stigmatiserend? Dat zijn vragen waar we zelf goed over hebben nagedacht voordat we het filmpje maakten. Directeur Henk-Willem Laan licht dat toe in een interview.

Het gaat toch goed met de voorzieningen in Nederland?

“Het feit is dat de afgelopen 75 jaar de sociale positie van kinderen met een handicap is verslechterd. Historisch onderzoek toont dat aan. Ons land is decennialang rijker en gelukkiger geworden, maar dat geluk geldt niet voor veel kinderen met een handicap. Er zijn voor hen wel zaken verbeterd, zoals zorg, voorzieningen en hulpmiddelen. Maar juist doordat er meer speciale voorzieningen zijn gekomen, missen kinderen met een handicap steeds meer het contact met andere kinderen. Terwijl anderen elkaar ontmoeten in de speeltuin, op school of op de sportclub in de buurt, gaan kinderen met een handicap naar aparte scholen en sportclubs. Vaak hebben ze daardoor weinig of geen vriendjes in de buurt. Ook dat blijkt uit onderzoek.”

Kinderen met een handicap krijgen vaak het stempel ‘zielig’; maakt jullie spot dat niet juist erger?

“We zijn ons ervan bewust dat er stereotype beelden bestaan over kinderen met een handicap, dat ze ‘zielig’ zijn en medelijden nodig hebben. Kinderen hebben daar last van, het zijn vooroordelen waar ze tegenaan lopen. En soms gaan ze het ook zelf geloven. Daarom laten we in veel van onze verhalen kinderen met een handicap in hun kracht zien. We laten zien dat ze net als andere kinderen kunnen spelen, leren en sporten, samen met leeftijdgenoten – mits wij meer rekening met ze houden."

"Maar het is een groot probleem dat we onze samenleving zo hebben ingericht dat kinderen met een handicap vaak níet mee kunnen doen. Dat levert hele verdrietige en aangrijpende situaties op. En die verhalen moeten we ook laten zien. Dat raakt een gevoelige snaar. Ouders zeggen soms: mijn kind is niet eenzaam, die kan hier onzeker van worden. Maar er melden zich ook veel ouders die dankbaar zijn dat dit verhaal eindelijk verteld wordt. De ouders van Jayden bijvoorbeeld, de jongen uit de spot, zijn blij dat we zijn verhaal delen. We willen kinderen met een handicap in hun waarde laten, en juist daarom moet je het niet mooier maken dan het is. Het is het recht van kinderen met een handicap om ook in dit verdriet gezien en gehoord te worden. En door hun problemen te laten zien, geef je mensen ook de kans om te helpen. Want het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid als volwassenen in onze maatschappij om deze situatie op te lossen.”

En als mensen zich nou schuldig voelen door jullie spot?

“Het is natuurlijk nooit onze bedoeling om mensen een schuldgevoel te geven. Niemand heeft willens en wetens kinderen met een handicap buitengesloten. Maar ze worden vaak wél buitengesloten en daar moeten we de aandacht op vestigen. We begrijpen het als je daar verdrietig van wordt, dat worden we zelf ook. Maar we laten in de spot ook zien dat er oplossingen zijn. Wij zijn optimistisch: het is mogelijk om kinderen met een handicap een eerlijke kans te geven. Met hulp van donateurs kunnen we ervoor zorgen dat deze generatie kinderen met een handicap niet in eenzaamheid hoeft op te groeien. Dat is een hoopvolle boodschap."