Disclaimer

Stichting het Gehandicapte Kind streeft ernaar de op deze website geplaatste informatie zo betrouwbaar, compleet en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan Stichting het Gehandicapte Kind niet garanderen dat de informatie op haar website altijd correct of volledig is.

Stichting het Gehandicapte Kind accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Aan de op de website gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wel stelt het Gehandicapte Kind het op prijs indien zulke onjuistheden worden gemeld: info@gehandicaptekind.nl

Op deze website kan in verband met privacy gevoelige informatie namen of beelden zijn aangepast. De verhalen berusten altijd op de waarheid.

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere organisaties worden ontworpen en onderhouden. De juistheid en volledigheid van de op deze website gepresenteerde informatie kan Stichting het Gehandicapte Kind niet garanderen.

Informatie en berichten die Stichting het Gehandicapte Kind ontvangt naar aanleiding van deze website worden door Stichting het Gehandicapte Kind beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en Stichting het Gehandicapte Kind behoud zich het recht voor deze informatie vrij te gebruiken, zonder dat daar verder nadere toestemming voor nodig is.

Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijk aard, waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is. Lees hiervoor onze Privacyverklaring.