De Kinderraad van Stichting het Gehandicapte Kind

Als je je dagelijks inzet voor kinderen met een handicap is het belangrijk om van die kinderen zelf te horen hoe je dat het beste kan doen. Per slot van rekening zijn zij de ervaringsdeskundigen. Daarom hebben wij een Kinderraad.

Drie keer per jaar bijeen

De Kinderraad komt ongeveer drie keer per jaar bijeen. Met elkaar bespreken we dan belangrijke onderwerpen die te maken hebben met ons werk. Soms vragen we kinderen tussendoor om hun mening of nodigen we ze uit voor een evenement.

Wil jij ook je mening geven? 

Op dit moment hebben we een voltallige Kinderraad. Maar heb je interesse om lid te worden en ben je tussen de 10-13 jaar, stuur dan een mail met je naam, leeftijd en motivatie naar Lotte Crone via lcrone@gehandicaptekind.nl. Dan laat zij je weten wanneer er een plek in de Kinderraad vrijkomt.