Inclusief opgroeien in samenwerking met Stichting Boschuysen

Stichting het Gehandicapte Kind zet zich in voor een samenleving waarin alle kinderen in Nederland, met en zonder beperking, de mogelijkheid hebben om samen op te groeien. Hiervoor hebben we gerichte programma’s voor inclusie op school, in de sport, voor samenspeelplekken en een inclusieve speelcultuur. Maar we dragen ook graag bij aan andere ideeën die zorgen dat kinderen en jongeren met een beperking niet buitengesloten worden. Dit doen we onder andere in samenwerking met Stichting Boschuysen.

Stichting Boschuysen heeft als doel het bevorderen van de opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jongeren in Nederland die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben. Jaarlijks stelt Stichting Boschuysen budget beschikbaar, waarmee toekenningen worden gedaan aan projecten waarin kinderen met en zonder beperking samen opgroeien.

Onze droom is een samenleving waarin kinderen met én zonder handicap samen opgroeien!”

Samen opgroeien

Centraal staat dat kinderen met een beperking niet worden buitengesloten en dat kinderen met en zonder beperking met elkaar opgroeien. Hierdoor leren kinderen van elkaar. Kinderen zonder beperking raken gewend aan het onbekende. Ze gaan het vanzelfsprekend vinden dat kinderen met een beperking kunnen deelnemen in de samenleving, ook al doen ze sommige dingen een beetje anders. Kinderen met een beperking doen op deze manier écht mee in de samenleving.

Ga voor een inclusieve samenleving

Jaarlijks vinden er twee aanvraagrondes plaats. Hierin kan een financiële bijdrage tussen de € 1.000 en € 10.000 worden aangevraagd. Voorwaarde is dat het projectplan gericht moet zijn op de missie ‘geen kind zonder vriendjes’ en het een duurzaam en dus geen eenmalig karakter heeft.

Waar zijn we naar op zoek?

Initiatiefnemers (stichtingen en verenigingen) met een goed idee voor een inclusieve of toegankelijke samenleving waarin kinderen met en zonder beperking samen opgroeien. Dit kan gaan om;

  • inclusieve beoefening van vrijetijdsactiviteiten;
  • toegankelijkheid voor álle kinderen in jouw buurt;
  • projecten die leiden tot meer duurzame ontmoetingen tussen kinderen met en zonder beperking;
  • projecten die starten bij aanvang van seizoen 2024/2025 en gericht zijn op een duurzaam vervolg van het project.

Vragen?

Heb je vragen over de aanvraagrondes, of een algemene vraag, mail dan naar aanvraag@gehandicaptekind.nl.