Wat is PDD-NOS?

PDD-NOS staat voor Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified. PDD-NOS is een ontwikkelingsstoornis en valt daarmee onder ‘Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)’. De term PDD-NOS wordt niet meer gebruikt in de medische wereld, omdat er zoveel overeenkomsten zijn met autisme dat het onderscheid niet goed te maken is. Iemand met PDD-NOS heeft bovengemiddeld veel kenmerken van autisme, maar niet genoeg voor deze diagnose.

Kinderen en PDD-NOS

Kinderen met PDD-NOS ervaren de wereld anders en hebben behoefte aan een grote mate van voorspelbaarheid en zekerheid. Ze houden zich bij voorkeur vast aan vaste regels en patronen en zijn minder flexibel in de aanpassing aan omstandigheden die veranderen. Driftbuien en angsten komen bij hen meer dan gemiddeld voor.

Ieder kind met autisme, en ook PDD-NOS, is uniek. Iedereen met PDD-NOS loopt tegen 'eigen' specifieke beperkingen aan. Een aantal beperkingen hiervan kunnen zijn:

  • Een achterstand of beperking in de sociale omgang, sociale contacten en interactie met andere kinderen.
  • Lastig kunnen communiceren in zowel woord als gebaar.
  • Zich niet goed in een ander kunnen verplaatsen.
  • Vast houden aan eigen gewoontes, stereotiep gedrag. De interesses gaan niet verder dan een beperkt aantal onderwerpen.
  • Een houterige, stijve motoriek.

Leven met PDD-NOS

PDD-NOS kan een grote invloed hebben op de kwaliteit van leven het kind maar ook de omgeving. Voor kinderen met PDD-NOS betekent de stoornis vaak een ernstige beperking in het dagelijks functioneren. Door hun problemen op sociaal gebied zijn ze heel onzeker en eenzaam. Angsten komen veel voor. Kinderen functioneren op school vaak onder hun niveau. Ook de ouders en broertjes en zusjes van een kind met PDD-NOS ondervinden vaak gevolgen, bijvoorbeeld op emotioneel gebied.

Zo vertelt Astrid in het toenmalige tijdschrift Lotje&Co over haar twee zoons met PDD-NOS: “Dat de jongens PDD-NOS hebben, vergt altijd veel aanpassingsvermogen van mijn man, mijn dochters en mij. Het leven moet voor mijn zoons heel voorspelbaar zijn. Spontane uitjes zijn uit den boze. Ze moeten constant weten waar ze aan toe zijn. Ik maak me altijd zorgen om ze: In wat voor stemming komen ze thuis? En gaat het wel goed op school?”

Passend onderwijs voor ieder kind

Sinds de invoering van passend onderwijs zijn scholen verplicht om voor iedere leerling een geschikte plek te vinden. Kinderen met bijvoorbeeld autisme zoals PDD-NOS moeten zoveel mogelijk op een reguliere school terechtkomen. Maar vaak lopen ouders van een kind met een beperking hierin vast. Met als gevolg dat kinderen thuis zitten, of tegen hun zin naar speciaal onderwijs gaan. Steunpunt Onderwijs helpt ouders om de drempels uit de weg te ruimen.

Steunpunt Onderwijs biedt hulp

Veel ouders ervaren problemen als ze hun kind met een beperking willen aanmelden op een school, of als er hulpmiddelen of ondersteuning nodig zijn. Ouders voelen zich daar vaak erg alleen in staan. Ze weten niet wat hun rechten zijn. De medewerkers van Steunpunt Onderwijs doen meer. Ze hebben specifieke kennis van wet- en regelgeving. Ze zijn deskundig op het gebied van inclusie en weten welke aanpassingen binnen een reguliere school mogelijk zijn. Dankzij Steunpunt Onderwijs lukte het om tientallen kinderen met een handicap toch regulier onderwijs te laten volgen, in de eigen buurt, met de hulp en ondersteuning die ze nodig hebben.

Lees meer over Steunpunt Onderwijs