Wat is autisme?

Autisme is een ontwikkelstoornis waarbij de informatieverwerking in de hersenen op andere manier verloopt dan bij de meeste mensen. Daardoor hebben mensen met autisme vaak moeite met sociale omgang en veranderingen. Ook komen prikkels anders binnen, dat maakt ze bijvoorbeeld overgevoelig voor geluiden of geuren. Eigenlijk spreken we niet meer van autisme, maar van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Kinderen met autisme

Ongeveer één procent van de kinderen wordt geboren met ASS. Dat betekent dat je autisme niet later kunt oplopen of dat het weer verdwijnt. Wel kun je leren om beter om te gaan met ASS.

Ongeveer een derde van de kinderen met autisme heeft ook een verstandelijke beperking. De andere groep is juist gemiddeld tot hoog intelligent. Het komt iets vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Bij meisjes valt autisme vaak minder op, waardoor ze regelmatig een verkeerde diagnose krijgen.

Hoe ASS zich uit, verschilt enorm van kind tot kind. Kinderen kunnen snel overprikkeld raken, bijvoorbeeld door geluiden of het kriebelen van een trui. Verder hebben ze vaak moeite met veranderingen en kunnen ze zich moeilijk handhaven in sociale situaties. Ook komt het vaak voor dat ze een extreem grote interesse hebben voor één bepaald onderwerp.

Leven met autisme

Autisme kan een probleem zijn, maar dat hoeft niet. Sommige kinderen blinken uit omdat ze zich extreem goed kunnen focussen, creatief en precies zijn. Anderen hebben er wel veel last van. Ze hebben bijvoorbeeld moeite met zich staande houden in de klas, omdat het te druk is of ze niet weten hoe ze om moeten gaan met andere kinderen.

“Sijmen gebruikt niet veel taal, maar leert hij wel lezen”

Zo vertelt Kim, de moeder van Sijmen, dat haar zoon vaak tussen het wal en schip valt. Haar elfjarige zoon heeft zowel autisme als een verstandelijke beperking. Daardoor past hij in geen enkele reguliere klas, maar naar een zorginstelling wil ze hem ook niet sturen. Hij kan namelijk wél leren: “Zo gebruikt Sijmen niet veel taal, maar leert hij wel lezen.”

Sijmen zit inmiddels in een Samen naar school-klas in Schiedam. Een klas die speciaal ingericht is voor kinderen met autisme en een verstandelijke beperking. De kinderen krijgen daar één-op-één begeleiding maar komen ook in contact met kinderen van het reguliere onderwijs. Een verrijking!

Meedoen met autisme

Kinderen als Sijmen kunnen toch naar school. Wij helpen bij de oprichting van Samen naar school-klassen. Deze klassen binnen reguliere scholen zijn volledig ingericht voor kinderen met een beperking, met alle benodigde (zorg)voorzieningen. Hierdoor kunnen kinderen met een handicap tóch naar school. Daarbij draaien ze zo veel mogelijk mee met reguliere klassen, bijvoorbeeld tijdens gym of de pauzes op het schoolplein. Zo leren alle kinderen dat niemand hetzelfde is.

Meer over Samen naar School