Wat is een lichamelijke handicap?

Lichamelijke handicaps zijn er is allerlei soorten en maten. Een deel van het lichaam werkt niet of functioneert anders dan normaal.

Sommige handicaps zijn zeer zichtbaar: een kind zit in een rolstoel, beweegt moeilijker of mist een ledemaat. Andere handicaps vallen minder op. Bijvoorbeeld als een kind doof is of slecht ziet. Hoeveel last iemand ervan heeft hangt onder andere af van de ernst van de handicap en in hoeverre de omgeving is aangepast.

Soorten lichamelijke handicaps

Over het algemeen worden lichamelijk handicaps ingedeeld in drie categorieën: motorische, visuele en auditieve beperkingen. Als je bijvoorbeeld in een rolstoel zit of een lichaamsdeel mist heb je een motorische beperking. Hieronder vallen ook spierziekten als ziekte van Duchenne of aandoeningen als cerebrale parese en spina bifida (open ruggetje). Heb je een visuele beperking, dan ben je slechtziend of blind. Bij auditieve beperkingen heb je last van je gehoor.

Ontstaan van lichamelijke beperkingen

Omdat het spectrum van lichamelijke beperkingen zo breed is, zijn ook de oorzaken zeer divers. Sommige handicaps zijn aangeboren of erfelijk. Anderen zijn ontstaan door een ongeluk, ziekte of infectie.

Leven met een lichamelijke handicap

Hoeveel kinderen 'last' hebben van hun handicap hangt af van hoe ernstig deze is. Sommige kinderen in een rolstoel zijn helemaal afhankelijk van hun omgeving. Zij hebben bijvoorbeeld hulp nodig met opstaan, aankleden en andere dagelijkse activiteiten. Andere kinderen hebben een minder ernstige aandoening, waardoor die rolstoel nauwelijks een beperking is. Daarbij is het natuurlijk heel belangrijk hoe de omgeving van het kind wordt ingericht en hoe andere mensen met de handicap omgaan. Zo is het voor blinde of slechtziende kinderen met enkele aanpassingen al mogelijk om mee te doen in het reguliere onderwijs. Ook voor kinderen zonder handicap kan dit een verrijking zijn, omdat ze ervaren dat niet ieder kind hetzelfde is.

Ook met een lichamelijke handicap kun je sporten en spelen

Rolstoeltennis, schaatsen met een frame of voetballen in allerlei categorieën. Voor sporters met een handicap is er steeds meer te kiezen. Zo is sporten, Frame Running, voor Luuk een uitkomst. Moeder Esther vertelt: "Voordat Luuk begon met Frame Running kwam hij qua energie en spierkracht nog niet eens onze straat uit met zijn runningframe. Hij is fanatiek gaan trainen en bouwde zo conditie op. Nog geen jaar later liep hij met zijn runningframe 900 meter in het circuit Zandvoort. Hij was megatrots! Het illustreert Luuks enorme drive.”

Ook samen spelen is belangrijk. Daarom wil Stichting het Gehandicapte Kind samen met Jantje Beton ervoor zorgen dat in 2025 in elke gemeente een samenspeelplek is. Een speeltuin waar alle kinderen, met of zonder handicap, terecht kunnen.