Wat is een verstandelijke beperking?

Kinderen met een verstandelijke beperking hebben een ontwikkelstoornis. Ze lopen daardoor achter op leeftijdgenootjes en vinden het lastig om aansluiting te vinden. Verstandelijke beperkingen komen in vele gradaties voor, van licht tot zeer ernstig.

Eén van de bekendste beperkingen in het Syndroom van Down. Het overgrote gedeelte van deze kinderen heeft een licht verstandelijke beperking (LVB). Ze hebben bijvoorbeeld moeite met lezen en schrijven, vinden het lastig om vriendjes te maken en voelen zich vaak onbegrepen.

Elke beperking is anders!

Geen kind met een verstandelijke beperking is hetzelfde. Het is dan ook moeilijk om te voorspellen hoe het kind zich ontwikkelt in het leven. Sommige volwassen met een lichte verstandelijke beperking wonen onder begeleiding op zichzelf. Ook kunnen ze werken in een supermarkt of achter de receptie van een bedrijf.

Een verstandelijke beperking gaat soms samen met gedragsproblemen zoals ASS of ADHD.

Leven met een verstandelijke beperking

Hoe zwaar de beperking is, wordt uitgedrukt in het IQ van het kind. Er is bijvoorbeeld sprake van een licht verstandelijke beperking als het IQ tussen de 50 en 75 ligt en er problemen zijn in het dagelijks functioneren. Bij een zeer ernstig verstandelijke beperking ligt het IQ onder de 20 en leert een kind niet lopen en praten. Dit komt in ongeveer 1 procent van de gevallen voor.

Problemen ontstaan op het gebied van taal, probleemoplossend vermogen en planning. Kinderen hebben bijvoorbeeld duidelijke instructies nodig en kunnen één opdracht tegelijkertijd aan. Ook is het vaak lastig om te communiceren met gesproken taal. Kinderen die zich dan niet goed kunnen uiten en laten emoties op andere manieren zien.

Ontstaan van verstandelijke beperkingen

Verstandelijke beperking ontstaan voordat een kind 18 wordt. Er zijn verschillende oorzaken:

  • Een beperking of syndroom met een verstandelijke beperking tot gevolg. Bijvoorbeeld bij het Syndroom van Down.
  • Ziekte, heel veel roken of heel veel drinken van de moeder tijdens de zwangerschap
  • Erfelijke factoren
  • Zuurstoftekort tijdens de geboorte
  • Hersenvliesontsteking, ongeluk (zoals bijna verdrinken) of ziekte

Samen spelen, leren en sporten

Kinderen met een handicap staan vaak langs de zijlijn. Stichting het Gehandicapte Kind maakt zich hard ieder kind mee kan doen. Ook als je een verstandelijke beperking hebt. Dat doen we door bijzondere projecten te realiseren die kinderen met een handicap helpen samen te sporten, leren en spelen. Projecten als de Bijzondere Eredivisie, De Grote Samenspeeldag of Samen naar School klassen.

Bekijk alle projecten