Wat is inclusief onderwijs?

Inclusief onderwijs betekent dat alle leerlingen samen leren in dezelfde schoolomgeving. Zowel leerlingen met als zonder handicap gaan samen naar een school in de buurt.

Inclusie gaat erom dat iedereen mee kan doen ongeacht alle verschillen. Inclusief onderwijs is onderwijs waarin kinderen vanuit allerlei achtergronden en met én zonder beperkingen samen spelen, werken en leren. Op een toegankelijke school in hun eigen omgeving, die hun ouders hebben uitgekozen. Dezelfde school waar ze heen zouden gaan als ze geen handicap hadden. Inclusief onderwijs is open voor iedereen, toegankelijk in alle aspecten en extra ondersteuning en zorg bieden voor leerlingen die dit nodig hebben.

Passend onderwijs

Scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat zij verplicht zijn een passende plek en eventuele extra begeleiding voor kinderen te bieden. De Rijksoverheid noemt dit passend onderwijs. Alle kinderen moeten binnen het onderwijs een plek krijgen die past bij hun ondersteuningsbehoefte.

Een kind met of zonder beperking gaat naar een reguliere school als dat kan. Scholen krijgen geld voor onderwijsondersteuning op maat voor leerlingen die dit nodig hebben. Hoe het onderwijs wordt ingericht is afhankelijk van de kwaliteiten en onderwijsbehoefte van het kind, niet van de beperkingen. Toch gaan ruim 10.000 nooit naar school. Sommigen gaan naar een dagbestedingscentrum, anderen zitten de hele dag thuis. Van degenen die wel onderwijs krijgen, is dit voor 80% op het speciaal onderwijs. In het speciaal onderwijs zitten de kinderen in de klas met andere leerlingen met een beperking. Er is speciale begeleiding en er zijn kleinere klassen, maar ze komen hier geen kinderen zonder beperking tegen. Doordat deze niet-inclusieve school vaak ver weg is, maken ze ook minder snel vriendjes in de buurt.

Steunpunt onderwijs

Ouders die willen dat hun kind met een beperking naar een reguliere school gaat, lopen vaak tegen uitdagingen aan. Hun kind wordt bijvoorbeeld niet aangenomen op een reguliere school of het geld voor aanpassingen wordt niet vrijgemaakt.

Zo wilde Nesrin haar dochter Yara (6) graag naar een gewone buurtschool laten gaan. Maar wegens haar downsyndroom was Yara nergens welkom. Een lange, frustrerende zoektocht volgde. Na twee jaar heeft ze eindelijk een plekje gevonden, met hulp van het Steunpunt Onderwijs. Yara vindt het geweldig, vertelt Nesrin: “Elke ochtend zegt ze: ik wil naar school! Ook in het weekend en in de vakanties.”

Het Steunpunt Onderwijs is er voor ouders zoals Nesrin. Het Steunpunt heeft al tientallen kinderen op een plek binnen het reguliere onderwijs weten te krijgen. De medewerkers van het steunpunt hebben specifieke kennis van wet- en regelgeving. Ze zijn deskundig op het gebied van inclusie en weten welke aanpassingen binnen een reguliere school mogelijk zijn. Ze weten wie ze kunnen benaderen voor extra deskundigheid of financiële ondersteuning.

Ook hulp nodig? Leg contact met het Steunpunt Onderwijs

Samen naar School

Een goed voorbeeld van inclusie in het onderwijs is het project ‘Samen naar School’. Gewone buurtscholen krijgen een aangepast klaslokaal voor kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking. Waar mogelijk sluiten de kinderen met een beperking aan bij hun leeftijdsgenootjes op school: tijdens de les, het kringgesprek, gym of het speelkwartier. Er is onderwijs op maat, met alle zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Zoals aangepaste middelen, meubilair, spelmateriaal en een toegankelijk speelplein.

Samen leren

Er zijn veel voordelen voor kinderen met een handicap die naar een gewone school gaan. Ze hebben meer vriendjes dan wanneer ze naar het speciaal onderwijs gaan. Ze kunnen naar dezelfde school in de buurt, net als hun broers en/of zussen. Hun ouders leggen eerder contact met andere ouders in de buurt. Er blijft meer tijd over voor spelen omdat er minder tijd nodig is voor vervoer. En uit wat blijkt: als kinderen met en zonder handicap samen naar school gaan, is dat goed voor de ontwikkeling van álle kinderen.

Lees meer over Samen Leren