Naar hoofdinhoud
SamenSpeelAkkoord

SamenSpeelAkkoord

Het Gehandicapte Kind
SamenSpeelAkkoord

Spelen is van levensbelang voor alle kinderen. Als kinderen de kans krijgen, spelen ze altijd en overal. En vooral: samen met andere kinderen. Maar voor kinderen met een beperking is samen spelen niet vanzelfsprekend. Daarom slaan wij met het SamenSpeelAkkoord de handen ineen. Want dat moet en kan anders!

Speelplekken niet toegankelijk

Negen van de tien speelplekken zijn voor kinderen met een beperking niet toegankelijk. Ook voelen kinderen met een handicap en hun ouders zich niet altijd welkom, waardoor ze speelplekken mijden. Informatie over hoe een toegankelijke speelplek eruit moet zien, is moeilijk te vinden.

De gevolgen zijn groot. Kinderen die niet samen kunnen spelen worden geremd in hun ontwikkeling, hebben weinig tot geen vriendjes in de buurt, ervaren dat ze er niet bij horen en voelen zich eenzaam. Deze negatieve ervaringen dragen zij de rest van hun leven met zich mee.

SamenSpeelBelofte

Op 3 december 2019 tekenden 14 initiatiefnemers het SamenSpeelAkkoord. Inmiddels is dit aantal uitgegroeid tot een netwerk van 36 beloftemakers die een eigen belofte hebben gedaan om concreet bij te dragen aan het realiseren van de drie ambities van het SamenSpeelAkkoord:

  1. Een inclusieve speelcultuur
    Kinderen met en zonder handicap, hun ouders en mensen in hun omgeving vinden samen spelen vanzelfsprekend.
  2. Meer samenspeelplekken
    Ieder kind met een beperking kan in zijn eigen buurt met andere kinderen samen spelen.
  3. Meer en beter toegankelijke kennis over samen spelen
    Er komt een helpdesk en een openbare interactieve kennisbank. Een ontmoetingsplek voor iedereen die iets wil doen met samen spelen voor kinderen met én zonder beperking. Vol kennis en inspiratie voor ouders, gemeenten, speeltuinverenigingen, ontwerpers, zorgprofessionals – iedereen die betrokken is bij samen spelen, om zelf aan de slag te gaan.

Lees hier de SamenSpeelBelofte van Stichting het Gehandicapte Kind.

SamenSpeelNetwerk

Het Gehandicapte kind en Jantje Beton zijn de aanjagers van het SamenSpeelNetwerk, waarmee we de derde ambitie van het SamenSpeelAkkoord willen waarmaken. Het SamenSpeelNetwerk is opgericht om kennis over samen spelen te ontwikkelen en te verspreiden. Het is een verzamelplaats voor iedereen die wil samen spelen (kinderen, ouders of verzorgers) of samen spelen mogelijk wil maken (beleidsmakers en bedrijven). Het doel is dat er meer speelruimte en meer speelmogelijkheden komen waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Want spelen is van essentieel belang voor elk kind!

Lees hier meer over het SamenSpeelNetwerk

Spelen is de essentie van het leven

Spelen is voor kinderen de essentie van het leven. Via hun spel leren kinderen zichzelf en de wereld kennen. Spelend verwerken ze ervaringen, leren ze omgaan met anderen, verleggen ze hun grenzen en ontwikkelen ze hun talenten. Dagelijks vrij kunnen spelen is een basisvoorwaarde om gezond op te groeien. Voor kinderen met een beperking is het extra belangrijk om zich spelend te kunnen ontwikkelen, zelfvertrouwen te krijgen en vriendschappen op te bouwen met leeftijdsgenootjes in de buurt.

SamenSpeelAkkoord

Kom ook in actie en help kinderen met een handicap

Met jouw hulp zorgen we ervoor dat geen gehandicapt kind alleen hoeft te spelen.

Doneer nu

Benieuwd naar onze andere projecten?

Met jouw steun realiseren we nog vele andere projecten waardoor kinderen met een handicap gewoon mee kunnen doen. Bijvoorbeeld deze.