Naar hoofdinhoud
Kinderen met en zonder handicap spelen samen

Eerste stappen naar SamenSpeelNetwerk

Samen spelen is voor elk kind belangrijk. Maar kinderen met een handicap spelen vaak alleen. Voor hen zijn er veel fysieke en sociale drempels. Eerder hebben we met andere partijen het SamenSpeelAkkoord getekend. Nu hebben we steun ontvangen van het ministerie van VWS om aan de slag te gaan met het SamenSpeelNetwerk!

SamenSpeelBelofte

Iedereen die het SamenSpeelAkkoord heeft ondertekend heeft een eigen belofte gedaan. Daarin staat hoe de organisatie concreet wil gaan bijdragen aan het realiseren van 3 ambities:

  1. Een inclusieve speelcultuur: Kinderen met en zonder handicap, hun ouders en mensen in hun omgeving vinden samen spelen vanzelfsprekend.
  2. Meer samenspeelplekken: Ieder kind met een beperking kan in zijn eigen buurt met andere kinderen spelen.
  3. Meer en beter toegankelijke kennis over samen spelen: Er komt een helpdesk en een openbare interactieve kennisbank. Een ontmoetingsplek voor iedereen die iets wil doen met samen spelen van kinderen met én zonder beperking. Vol kennis en inspiratie voor lokale initiatiefnemers, ouders, gemeenten, etc. om zelf aan de slag te gaan. Ook gaan we drie netwerkbijeenkomsten per jaar organiseren en bouwen we aan de community.

Aanjagers SamenSpeelNetwerk

Stichting het Gehandicapte kind en Jantje Beton zijn de aanjagers van het SamenSpeelNetwerk. Het SamenSpeelNetwerk is opgericht om te helpen kennis over samen spelen te ontwikkelen en te verspreiden. Het is een verzamelplaats voor iedereen die wil samen spelen (kinderen, ouders of verzorgers) of samen spelen wil mogelijk maken (beleidsmakers en bedrijven). Het doel is dat er meer speelruimte en meer speelmogelijkheden komen waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Want spelen is van essentieel belang voor elk kind!

Heb je deze verhalen al gelezen?

Hoe groot de impact is van eenzaamheid op het leven van kinderen met een handicap ontdek je in hun aangrijpende verhalen.