Naar hoofdinhoud
Symbolische muur wordt doorbroken tijdens de opening

Feestelijke opening 50e Samen naar School klas

Op 7 september ging de 50e Samen naar School klas van Nederland officieel open. Tijdens deze opening op Octantschool Triangel in Delfgauw doorbraken alle aanwezige kinderen, met en zonder handicap, een imposante blokkenmuur die symbool stond voor de scheidingslijn in de samenleving. De kinderen benadrukten daarmee het belang van inclusief onderwijs en samen naar school gaan. 

De innovatieve Samen naar School klas biedt kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften de kans om zich op een reguliere basisschool te ontwikkelen. Dit is een apart klaslokaal waar kinderen met een handicap alle zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Waar het kan, sluiten ze aan bij de reguliere klassen. Ook Directeur-Generaal Primair en Voortgezet Onderwijs Inge Vossenaar was aanwezig en zeer enthousiast hoe de Samen naar School klassen laten zien hoe kinderen met en zonder beperking met en van elkaar kunnen leren.

De opening van deze 50e klas is een mijlpaal voor initiatiefnemers Rianne en Peter Boerefijn: “In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat kinderen met een beperking naar speciaal onderwijs gaan. Wat men zich niet realiseert, is dat gezinnen hiervoor ver moeten reizen en hierdoor lange dagen maken die intens zijn voor kinderen met een handicap. Met als groter gevolg dat deze doelgroep onnodig geïsoleerd raakt van hun omgeving. Dit geldt ook voor ouders, want ook wij staan hierdoor niet of minder op het schoolplein. Het hele gezin raakt zo vervreemd. Toen wij hoorden over Samen naar School klassen hebben wij ons direct ingezet om dit ook bij ons in de buurt te realiseren. En dat is gelukt!”

Een basis(school) voor ieder kind

‘Samen naar School’ is een bewezen innovatie die kinderen met een handicap uit hun isolement haalt. Niet alleen markeert deze dag de opening van de 50e Samen naar School klas, ook staat deze dag voor de nieuwe doelstelling van Stichting het Gehandicapte Kind: De komende 5 jaar het aantal Samen naar School klassen verdubbelen. Mede dankzij de steun van de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij zullen er in 2027 minimaal 100 Samen naar School klassen opgericht zijn, waardoor 25.000 kinderen met en zonder handicap in Nederland elkaar dagelijks ontmoeten en samen opgroeien.

Henk-Willem Laan, directeur-bestuurder van Stichting het Gehandicapte Kind: "Met Samen naar School halen we kinderen uit hun isolement en leren kinderen met en zonder handicap elkaar kennen. We hebben samengewerkt met ouders, zorgprofessionals, wetenschappers en scholen om deze innovatie te ontwikkelen en te verbeteren. Want daar draait het om, dat we de ruim 10.000 kinderen met een handicap die nu eenzaam thuiszitten, perspectief bieden. En dat kinderen met en zonder handicap samen opgroeien.”

Ook het Jeugdjournaal was in de Samen naar School klas op Octantschool Triangel in Delfgauw.

Bekijk hier het item

Heb je deze verhalen al gelezen?

Hoe groot de impact is van eenzaamheid op het leven van kinderen met een handicap ontdek je in hun aangrijpende verhalen.